Bình lưu điện cửa cuốn SANTAK

UPS SANTAK True Online C10KE

•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
•    Tự [ … ]

 

UPS SANTAK True Online C6KE

•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
•    Tự [ … ]

 

UPS SANTAK True Online C3KE

•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
•    Tự [ … ]

 

UPS SANTAK True Online C2KE Dùng Ắc Quy Trong

•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
•    Tự [ … ]

 

UPS SANTAK True Online C1KE Dùng Ắc Quy Trong

•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
•    Tự [ … ]

 

SANTAK Online 3C15KS Dùng Ắc Quy Ngoài

TÍNH NĂNG
•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
•    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng.
•    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0).
•    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn đ [ … ]

 

SANTAK Online 3C10KS dùng ắc quy ngoài

TÍNH NĂNG
    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
    Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
    Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điệ [ … ]

 

SANTAK EX 40KS Dùng Ắc Quy Ngoài


•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến.
•    Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21.
•    Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện [ … ]

 

SANTAK EX 30KS Dùng Ắc Quy Ngoài


•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến.
•    Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21.
•    Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện [ … ]

 

SANTAK EX 20KS Dùng Ắc Quy Ngoài


•    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến.
•    Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21.
•    Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện [ … ]

 
Trang 1 / 2

Bình lưu điện cửa cuốn santak

Bộ lưu điện UPS Emerson 01200580

Bộ lưu điện UPS Emerson 01200580 Báo Giá Gọi: 0917.471.286

Bộ lưu điện UPS Emerson 01200758

Bộ lưu điện UPS Emerson 01200758 Báo Giá Gọi: 0917.471.286

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KHXL31

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KHXL31 Báo Giá Gọi: 0917.471.286

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KHXL

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KHXL Báo Giá Gọi: 0917.471.286

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KH

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX10KH Báo Giá Gọi: 0917.471.286

UPS SANTAK True Online C10KE

UPS SANTAK True Online C10KE Báo Giá Gọi: 0917.471.286

UPS SANTAK True Online C6KE

UPS SANTAK True Online C6KE Báo Giá Gọi: 0917.471.286

UPS SANTAK True Online C3KE

UPS SANTAK True Online C3KE Báo Giá Gọi: 0917.471.286

SANTAK Online 3C15KS Dùng Ắc Quy Ngoài

SANTAK Online 3C15KS Dùng Ắc Quy Ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286

SANTAK Online 3C10KS dùng ắc quy ngoài

SANTAK Online 3C10KS dùng ắc quy ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286

SANTAK EX 40KS Dùng Ắc Quy Ngoài

SANTAK EX 40KS Dùng Ắc Quy Ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286

SANTAK EX 30KS Dùng Ắc Quy Ngoài

SANTAK EX 30KS Dùng Ắc Quy Ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286

SANTAK EX 20KS Dùng Ắc Quy Ngoài

SANTAK EX 20KS Dùng Ắc Quy Ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286

Hệ Thống ARRAY Dùng Ắc Quy Ngoài

Hệ Thống ARRAY Dùng Ắc Quy Ngoài Báo Giá Gọi: 0917.471.286
Đăng ký nhận báo giá
Tên:   
Tel:  
Email:  

Kiến thức UPS

Bình lưu điện Ups dùng cho Cửa Cuốn. máy tính và các thiết bị điện khác Bình lưu điện Ups dùng cho Cửa Cuốn. máy tính và các thiết bị điện khác Bình lưu điện Ups là thiết bị dùng để lưu t...
Giới thiệu Công Nghệ và Ứng dụng UPS Santak N+X Giới thiệu Công Nghệ và Ứng dụng UPS Santak N+X Công nghệ N+X được ứng dụng trong tấc cả các...
Các giải pháp tắt mở bộ lưu điện ups APC một cách đúng chuẩn Các giải pháp tắt mở bộ lưu điện ups APC một cách đúng chuẩn •    Cung cấp điện nguồn cho UPS để bật UPS...